ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε


ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ 8 - Τ.Κ: 56224
ΕΥΟΣΜΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 587760 1- 2  FAX:2310 587 763
Α.Φ.Μ: 094449245 - Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣCopyright © All Rights Reserved.